Öğretim Planı

TAÜ(TDU)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku Doktora (Türkçe) Programı
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı
 
                                                                                       1.YIL (1.YEAR)                                     
                                                                          1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

KDT101
 
Normatif Hukuk Felsefesi (Seçmeli) Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN

Dr. Öğr. Gör. Güneş ÇAP
3 - 8
KDT107 Demokrasi ve Anayasa Yargısı: Kelsen Schmitt’e Karşı (Seçmeli) Doç. Dr. Berke ÖZENÇ 3 - 8
KDT111 Kuramsal ve Kurumsal Olarak İnsan Haklarının Bütünselliği (Seçmeli) Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN 3 - 8
KDT117 Ekonomik Suçlar ve Bunlarla Mücadele (Seçmeli) Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ 3 - 8
KDT119 Temel Hak ve Hürriyetler Açısından Osmanlı’da Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü (Seçmeli) Prof. Dr. Macit KENANOĞLU 3 - 8
KDT121 Anayasa Usul Hukuku (Seçmeli) Doç. Dr. Berke ÖZENÇ

Dr. Ömer E. EGELİĞİ
3 - 8
   
  2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS


KDT102
 
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) (Zorunlu) Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN

Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ
3 - 8
KDT106 Avrupa Birliğinde Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Türk Sporcuların Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan Doğan Hakları (Seçmeli) Doç. Dr. Tolga CANDAN 3 - 8

KDT108
Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu (Seçmeli) Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ 3 - 8
  KDT110 Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Yeni Yaklaşımlar (Seçmeli)
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
 
3 - 8
  KDT112 Hukuk ve Toplum (Seçmeli) Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN

Dr. Öğr. Gör. Güneş ÇAP
3 - 8
  KDT114 Mülkiyet Hukuku Bakımından Miri Arazinin Hukuki Statüsü (Seçmeli) Prof. Dr. Macit KENANOĞLU 3 - 8
               
 
 2.YIL (2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT201 Doktora Yeterlilik     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT290 Doktora Tezi     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
3.YIL(3.YEAR)                                     
5.Yarı Yıl (5.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT290 Doktora Tezi     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 6.Yarı Yıl( 6.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT290 Doktora Tezi     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
4.YIL(4.YEAR)                                     
7.Yarı Yıl (7.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT290 Doktora Tezi     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 8.Yarı Yıl (8.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT290 Doktora Tezi     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30