Course Schedule

TAÜ(TDU)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku Doktora (Türkçe) Programı
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı
 
            1.YIL (1.YEAR)                                     
1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
TAÜ(TDU)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku Doktora (Türkçe) Programı
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Planı
 
            1.YIL (1.YEAR)                                     
1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
 

KDT101
 
Normatif Hukuk Felsefesi (Seçmeli)

Die normative Rechtsphilosophie (TR)

Normative Jurisprudence

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
Öğr. Gör. Güneş ÇAP

3

-

6
 

KDT107
Demokrasi ve Anayasa Yargısı: Kelsen Schmitt’e Karşı  
Demokratie und Verfassungsgerichtsbarkeit: Kelsen gegen Schmitt
Democracy and Constitutional Review: Kelsen Against Schmitt

Doç. Dr. Berke ÖZENÇ

3

-

8
 

KDT109
Organize Suçlulukla Mücadele
Bekämpfung der Organisierten Kriminalität
Fight Against Organised Criminality

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ

3

-

8
 

KDT111
Kuramsal ve Kurumsal Olarak İnsan Haklarının Bütünselliği
Theoretische und institutionelle Integrität von Menschenrechten
Theoretical and Institutional Integrity of Human Rights

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
 

3

-

8
 
KDT113 Osmanlı Anayasa Hukuku
Osmanisches Verfassungsrecht
Ottoman Constitutional Law
Prof. Dr. Macit KENANOĞLU 3 - 8  
KDT115 Osmanlı Barışının Tesisinde Hukukun Rolü
Die Rolle des Rechts bei der Sicherung des osmanischen Friedens
The Role of Law in Establishing Ottoman Peace

 
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN  3 - 8  
 
      TOPLAM (SUM)
    30  
     
  2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)  
Dersin Kodu
  (Code)
Dersin Adı (Course)   T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS
 

KDT102
 
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri)
Seminar (Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften)
Seminar (Research Methods in Social Sciences)
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
Dr. Ömer Emrullah EGELİĞİ

3

-

6
 

KDT106
Avrupa Birliğinde Sporcuların Serbest Dolaşımı ve Türk Sporcuların Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Hukukundan Doğan Hakları
Die Personenfreizügigkeit von Sportlern innerhalb der EU und Rechte türkischer Sportler aus dem Gemeinschaftsrecht zwischen der Türkei und der EU
Free Movement of Athletes in the European Union and Rights of Turkish Athletes Arising from Turkey-European Union Partnership Law

Doç. Dr. Tolga CANDAN

3

-

8
 

KDT108

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Ceza Hukuku Sorumluluğu
Strafrechtliche Verantwortung bedingt durch medizinische Eingriffe
Criminal Law Liability Arising out of Medical Intervention
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
3

-

8
 
  KDT110 Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Yeni Yaklaşımlar
Aktuelle Entwicklungen im Flüchtlingsrecht und neue Ansätze
Contemporary Developments and New Approaches in Refugee Law

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
 
3 - 8
  KDT112 Hukuk ve Toplum
Recht und Gesellschaft
Law and Society 

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
Öğr. Gör. Güneş ÇAP
3 - 8
 
TOPLAM (SUM)
    30  
                           
 
 2.YIL (2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT201 Doktora Yeterlilik     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT402 Uzmanlık Alanı-I     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
3.YIL(3.YEAR)                                     
5.Yarı Yıl (5.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT501 Uzmanlık Alanı-II     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 6.Yarı Yıl( 6.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT602 Uzmanlık Alanı-III     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
4.YIL(4.YEAR)                                     
7.Yarı Yıl (7.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT701 Uzmanlık Alanı-IV     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 8.Yarı Yıl (8.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT802 Uzmanlık Alanı-V     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30


 
           
             
             
             
             
             
             
             
           
     
     
             
             
             
             
           
           
           
                           
 
 2.YIL (2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT201 Doktora Yeterlilik     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT402 Uzmanlık Alanı-I     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
3.YIL(3.YEAR)                                     
5.Yarı Yıl (5.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT501 Uzmanlık Alanı-II     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 6.Yarı Yıl( 6.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT602 Uzmanlık Alanı-III     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
4.YIL(4.YEAR)                                     
7.Yarı Yıl (7.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT701 Uzmanlık Alanı-IV     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 8.Yarı Yıl (8.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KDT802 Uzmanlık Alanı-V     6
KDT290 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30