Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Berke ÖZENÇ

Akademik Kadro
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Hüseyin ÖZCAN
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN
Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU
Doç. Dr. Berke ÖZENÇ 
Doç. Dr. Tolga CANDAN 
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN 
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
Dr. Öğr. Üyesi Güneş ÇAP
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇINAR