Lehrkräfte

Kamu Hukuku (Türkçe) Doktora

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Berke ÖZENÇ

Akademik Kadro
Prof. Dr. Mustafa Macit KENANOĞLU
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN 
Doç. Dr. Tolga CANDAN 
Doç. Dr. Berke ÖZENÇ 
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN 
Öğr. Gör. Güneş ÇAP